VACCINATIONSMOTTAGNINGEN

VACCINATIONSMOTTAGNINGEN

Vill du vaccinera dig inför utlandsresa? Kontakta oss gärna för rådgivning och tidsbeställning på telefon 036-32 88 00.

  • vaccinera 250 kr

    Patientavgiften är 250 kronor + vaccinkostnad (gäller även för barn).

Kostnaden för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Mer information: