DIABETESMOTTAGNINGEN

DIABETESMOTTAGNINGEN

På diabetesmottagning får du hjälp och kontinuerliga uppföljningar hos diabetessjuksköterska. Vi kan även hjälpa dig med den mest grundläggande behandlingen för diabetes; kostvanor, fysisk aktvitet och alkohol/tobaks bruk.

Hjälp och kontinuerliga uppföljningar hos diabetessjuksköterska.

wasa-vardcentral