FYSIOTERAPEUT

FYSIOTERAPEUT

Här kan du få hjälp med undersökning och behandling av problem i rörelse- och stödjeorganen så som muskler, leder, skelett och nerver. Sjukgymnasten arbetar för att stärka människors hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitering inför livets olika krav.

Du får en noggrann undersökning och bedömning av dina besvär samt hjälp med en behandlingsplan. Behandlingen kan syfta till att förbättra rörelse och funktion, lindra smärta eller motivera till fysisk aktivitet.

Man kan kontakta rehabkoordinator på telefon 010-24288 08. Exempelvis för arbetsgivare, försäkringskassa, socialtjänsten, eller arbetsförmedlingen.

wasa-vardcentral

JOHANNES EDLUND

Fysioterapeut
wbphotox

Lukas Eek

Fysioterapeut