PSYKOSOCIALA MOTTAGNINGEN

PSYKOSOCIALA MOTTAGNINGEN

Du kan få samtalsbehandling för att hantera svårigheter i livet så som stress, ångest, utmattningssymptom, depression, nedstämdhet och smärttillstånd av olika slag.

Du kan även få samtalsstöd i andra svåra livssituationer.

Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).

Avgift

Avgift 250 kronor. 

Carina Berglund

Carina Berglund

KBT-Terapeut/Kurator

wbphotox

Ann-lie

Kurator