Vaccination covid-19

Vaccination covid-19

Vaccineringen sker i samarbete med Wetterhälsan


Du som uppfyller något av följande kriterier kan nu få vaccinera sig;

 • Du som är 60 år och äldre
 • Du som har LSS. Till vaccinationen ska du ha med dig ett intyg från din kommun.
 • Du som är vård- och omsorgspersonal och som under längre tidsperioder arbetar nära patienter och brukare som ingår i fas 1 och 2. Till vaccinationen ska du ha med dig ett intyg från din arbetsgivare.
 • Du som har en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Du kan komma att bli avbokad om du inte ingår i någon riskgrupp. Det kan även ske en kontroll i din journal för att se om du tillhör en riskgrupp.

 

För att tillhöra en riskgrupp som är prioriterad för covid-19 vaccination ska någon av följande diagnoser eller tillstånd i listan nedan finnas dokumenterade i din journal. Är du osäker kan du själv läsa din journal på nätet via 1177.se

Du som önskar vaccinera dig ger tillåtelse personalen att ta del av din journal för att kontrollera om du har någon av ovanstående diagnoser.

 

 • Diabetes typ 1 och 2
 • Högt blodtryck (hypertoni som du tar någon medicin för dagligen)
 • Hjärt-kärlsjukdom (till exempel hjärtinfarkt, förmaksflimmer, kärlkramp, arteriell insufficiens)
 • Stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt)
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
 • Svår och instabil astma
 • Annan kronisk lungsjukdom (till exempel lungfibros, cystisk fibros)
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Njursvikt
 • Leversvikt
 • Downs syndrom
 • Extrem fetma (BMI över 40)
 • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Multipel skleros eller ALS)
 • Demenssjukdom
 • Kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning
 • Flerfunktionshinder med nedsatt andningskapacitet

 

För aktuella drop-in tider var vänlig se wetterhalsan.se

Du kör in via drop-in med bil på Elmia, Elmiavägen vid Husqvarna Garden (Kinnarps Arena).

OBS! Ta med legitimation till besöket.

Fyll i din hälsodeklaration i förväg, vid behov kan du be om hjälp från personalen på plats.  https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1313/halsodeklaration  

 

Du kan även välja att vaccinera dig på en annan vårdcentral, se 1177.se – När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?