Vaccination covid-19

Vaccination covid-19

Vaccinering covid-19
Vaccineringen sker i samarbete med Wetterhälsan

Vem kan boka tid för vaccination i Jönköpings län just nu?
Respektera prioriteringsordningen och boka bara tid om det är din tur.

Fas 3 – Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk
Du som är 55 år eller äldre. 
Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller personlig assistans. Intyg krävs. 
Du som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp. 
Du som är vård- och omsorgspersonal och som under längre tidsperioder arbetar nära patienter och brukare som ingår i fas 1 och 2. Till vaccinationen ska du ha med dig ett intyg från din arbetsgivare.

Klicka dig in på 1177.se
Välj Om vaccin mot covid-19
Välj sedan När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?
Till höger på sidan Hur gör jag för att boka tid?

Du behöver inte registrera dig på den vårdcentral
du väljer att vaccinera dig.