Psykosociala Mottagningen

Du kan få samtalsbehandling för att hantera svårigheter i livet så som stress, ångest, utmattningssymtom, depression, nedstämdhet och smärttillstånd av olika slag.

Du kan även få samtalsstöd i andra svåra livssituationer. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).

Avgift

Avgift 250 kronor.

Patientavgifter i Jönköpings län 1177.se.

Information

Läs mer på 1177.se

Sara Nilsson

– leg. Psykolog med KBT- inriktning.