Astma- och KOL-mottagning

Vi erbjuder mottagning med besök hos sjuksköterska:

·         Rådgivning
·         Utprovning och användning av inhalator
·         Tobaksavvänjning
·         Spirometri-undersökning

Kostnad 250kr

Bokas genom telefonrådgivning 010-24 288 00

 

Välkommen in till oss för rådgivning  kring astma och KOL.