Mottagningar

Läkar-
mottagning >

Våra läkare är specialister i allmänmedicin. Vi har mycket god tillgänglighet och du får träffa samma läkare vid dina besök.

Sjuksköterske-
mottagning >

Vill du vaccinera dig inför utlandsresa? Kontakta oss gärna för rådgivning och tidsbeställning på telefon 036-32 88 00.

Fysioterapi-
mottagning >

Få hjälp och behandling av problem i rörelse- och stödjeorganen så som muskler, leder, skelett och nerver.

Psykosociala Mottagningen  >

Samtalsbehandling för att hantera svårigheter i livet som stress, ångest, utmattningssymtom, depression med mera

Vaccinations-
mottagning >

Vill du vaccinera dig inför utlandsresa? Kontakta oss gärna för rådgivning och tidsbeställning på telefon 036-32 88 00.

Diabetes-
mottagning >

På diabetesmottagning får du hjälp och kontinuerliga uppföljningar hos diabetessjuksköterska.

Fotvårds-
mottagning >

Vi erbjuder medicinsk fotvård till patienter med kroniska sjukdomar på remiss av läkare.

Hjälp dygnet runt

Här kan ni få hjälp inom 4 timmar med många av de allra vanligaste åkommorna. Hos Medicoo kan du hitta en lista med mer än 40 besvär som du kan söka hjälp för.