Avgifter

Läkarbesök: 250 kr.

Första läkarbesök på remiss: 0 kr.

Distriktssköterskebesök: 250 kr.

Sjukgymnastbesök: 250 kr.

Kurator/psykologbesök: 250 kr.

Provtagning utan läkarbesök: 100 kr.

Förnya recept utan läkarbesök: 100 kr.

Om du inte lämnar återbud till bokat besök får du en faktura. Vid beställd tolk debiteras hela denna kostnad.

Mer information: Patientavgifter, 1177.se (nytt fönster)